Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapiretningene idag, og har spredning over hele verden. Metoden brukes til terapi, coaching, parterapi, organisasjonsutvikling og undervisning, og egner seg både for unge, voksne, par, familier og grupper.

Klikk HER for å se en introduksjonsfilm om hva gestaltterapi.

Ordet «gestalt» kan oversettes med «meningsfull helhet», og gestaltterapi er en psykoterapiform som bygger på et humanistisk, eksistensielt og holistisk menneskesyn. Mennesket ses på som en helhet hvor tanker, følelser og kropp er viktige dimensjoner i våre opplevelser og erfaringer.

Helheten handler også om at vi blir til i samspill med våre omgivelser, og bare kan forstås i denne sammenhengen. Som barn må vi tilpasse oss våre omsorgspersoner på godt og vondt. Dette resulterer ofte i automatiserte væremåter som den gang var hensiktsmessige, men som nå begrenser vår evne til livsutfoldelse og kontakt.

Gjennom bevisstgjøring av holdninger, tolkninger og smertefulle følelser som ligger bak våre reaksjoner og handlinger, åpnes muligheten for å prøve ut nye veier. Når man ikke lenger styres av det som var tidligere, men heller forholder seg til det som skjer her og nå,  kan man finne mer konstruktive måter å være sammen med seg selv og andre på.

Gestaltterapi er ingen lettvint «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

“Gestaltterapi er en for fin metode til bare å bli brukt på syke mennesker.” (Fritz Perls)

Mer om gestalterapi kan du lese på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og på Norsk Gestaltterapeut Forening sine sider.