Om meg

Jeg heter Eva Larsen og driver Terapi Tromsø.

Jeg har lang erfaring med terapi og coaching til voksne og ungdommer. Jeg har jobbet på Tromsø Gestaltsenter siden 2007, og samarbeider nå med Nye Tromsø Gestaltsenter.

Jeg har en 4-årig høyskoleutdannelse i gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (2003-2007) og en 2-årig etterutdanning. I tillegg har jeg tatt mange kurs med hovedfokus på kroppsorientert terapi og traumebehandling. Jeg har tidligere jobbet med informatikk og telemedisin.

Jeg er opptatt av å skape en trygg relasjon til de jeg jobber sammen med, slik at det blir mulig å utforske det som stopper den enkelte fra å komme videre. Jeg erfarer at når vi blir bevisste på mer av det som ligger under våre handlinger og reaksjonsmåter, får vi muligheter til bearbeidelse av tidligere opplevelser, og til nye og bedre valg i livet vårt.