Gestaltterapi og coaching

Jeg tilbyr gestaltterapi og coaching til enkelpersoner. Jeg er gestaltterapeut  i Tromsø med har mange års erfaring i  å hjelpe voksne og ungdommer som strever i livet sitt.

Gestaltterapi kan passe for deg som

  • ønsker å utvikle deg som menneske og fagperson
  • sliter med vanskelige følelser som uro, frykt, nedstemthet, sjalusi, skyldfølelse, meningsløshet ol.
  • trenger noen å snakke med, eller støtte i en vanskelig tid
  • føler at du står fast, og ønsker hjelp for å komme videre
  • er mer til for andre enn deg selv, og synes det er vanskelig å sette grenser
  • trenger hjelp til å mestre sorg, sykdom, stress eller stort press
  • bearbeide traumatiske opplevelser eller vond barndom
  • sortere tanker og følelser i forhold  viktige beslutninger
  • vil utvikle eller forandre ditt forhold til partner, familie, venner eller kollegaer
  • ønsker å styrke selvfølelsen

Mange strever uten å vite hva problemene egentlig bunner i, og terapien vil klargjøre dette. Selv om det er mange fellestrekk, har alle sine unike livsproblemer som krever egne løsninger.

Første time

Det er mange som er litt nervøse til første time og ikke vet om dette er den hjelpen de trenger. Vi bruker timen til å bli litt kjent med hverandre, snakke om hva du ønsker hjelp til, og gi deg litt erfaring med terapiformen. På bakgrunn av dette blir det lettere for både deg og meg å vurdere om dette er noe for deg.

Ved en fortsettelse er det vanlig å møtes en time hver eller annen hver uke for en kortere eller lengre periode. Ofte kan noen få timer gi god hjelp.

Ved behov kan terapi/coaching også skje ved hjelp av videokonferanse.

Klikk HER for å se en introduksjonsfilm om hva gestaltterapi er.