Traumeterapi

Jeg tilbyr hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser fra ulykker, vold, overgrep, sykdom, oppvekst etc. Jeg er utdannet gestaltterapeut med fordypning i kroppsorientert traumeterapi.
Når vi opplever traumatiske hendelser eller er vitne til at andre utsettes for det, er det en stor belastning på hele organismen vår da alt mobiliseres for forsvar eller flukt.
Hvis den traumatiske hendelsen er for overveldende eller kommer for raskt på oss, rekker vi ikke å forsvare oss eller komme unna og vi greier heller ikke integrere alle inntrykkene. Vi kan da “fryse i skrekk”, numme oss eller dissosiere fra opplevelsen for å hindre overbelasning i systemet. Selv etter at hendelsene er over kan kroppen fortsette å reagere som om vi fremdeles der. Dette kan i ettertid gi mange plager som uro, frykt, tilbakevendende bilder/lyder/lukter, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, mareritt etc. og på sikt psykosomatiske sykdommer i kropp og sinn.
Det er mulig begynne å løse opp i dette gjennom å bearbeide hendelsen i sin helhet i tanker, kropp og følelser. Det sies at traumet ikke sitter i hodet men i kroppen og det er gjennom kroppsarbeid at vi igjen kan få tak i det som ble fastfrosset i reaksjonen.
Kroppsorientert terapi er også egnet i arbeid med traumer og relasjonsproblemer fra vanskelige barndommer.
 

Jeg tilbyr hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser fra ulykker, vold, overgrep, sykdom, oppvekst etc. Jeg er utdannet gestaltterapeut med fordypning i kroppsorientert traumeterapi.

Når vi opplever traumatiske hendelser eller er vitne til at andre utsettes for det, er det en stor belastning på hele organismen vår da alt mobiliseres for forsvar eller flukt.

Hvis den traumatiske hendelsen er for overveldende eller kommer for raskt på oss, rekker vi ikke å forsvare oss eller komme unna og vi greier heller ikke integrere alle inntrykkene. Vi kan da «fryse i skrekk», numme oss eller dissosiere fra opplevelsen for å hindre overbelasning i systemet. Selv etter at hendelsene er over kan kroppen fortsette å reagere som om vi fremdeles der. Dette kan i ettertid gi mange plager som uro, frykt, tilbakevendende bilder/lyder/lukter, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, mareritt etc. og på sikt psykosomatiske sykdommer i kropp og sinn.

Det er mulig begynne å løse opp i dette gjennom å bearbeide hendelsen i sin helhet i tanker, kropp og følelser. Det sies at traumet ikke sitter i hodet men i kroppen og det er gjennom kroppsarbeid at vi igjen kan få tak i det som ble fastfrosset i reaksjonen.

Kroppsorientert terapi er også egnet i arbeid med traumer og relasjonsproblemer fra vanskelige barndommer.